Legionowo. Ludzie i wydarzenia

Publikacja Legionowo. Ludzie i wydarzenia wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa w 1999 r. ukazała się w 80. rocznicę nadania nazwy miastu Legionowo. Pomimo że wiele ustaleń autora zmieniło się po latach, warto zapoznać się z jej zawartością. Na 220 stronach znalazło się 15 szkiców, prezentujących wybrane przez Autora osoby.

W szkicu Chrzestny ojciec miasta – jest to gen. Bolesław Roja, w kolejnych: Lot nad sosnami – kpt. Zbigniew Burzyński, Dywizja ostatniej szansy – gen. broni Lucjan Żeligowski, Ulica Wilcza – ppłk Aleksander Wilcz, Nie oddawajcie armat – Władysława Kostrzewa, Podpułkownik „Grosz” – Roman Kłoczkowski, Romeo i Julia czasów wojny – Henryka Narostkówna i Antoni Grabowski, Kształtować lepszy świat – Jerzy Siwiński, Poznać człowieczy los – Wanda Tomczyńska, Sprawiedliwe Wśród Narodów Świata – Danuta Szklarek i Maria Jagiełowicz, Zawsze z ludźmi – ks. Jan Mrugacz, Nauczyciel i budowniczy szkół – Piotr Chruściel, Żołnierz i społecznik – Stanisław Feliszek, Ostatni legionista – Józef Góralczyk, W lodach Arktyki i… w Legionowie – Alina i Czesław Centkiewiczowie.