Z regionalnej półki – „Szkolenie i szkoły wojskowe w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża” Okręgu Warszawskiego”

24-stronicowa broszura Szkolenie i szkoły wojskowe w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża” Okręgu Warszawskiego powstała z okazji 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w 2004 r., wydana została przez Koło nr 1 ŚZŻAK w Legionowie. Materiał zredagował dr Jacek Szczepański.

Opracowanie powstało na podstawie dokumentacji zebranej przez ppłk. Edwarda Dietricha – oficera sztabu i adiutanta dowódcy I Rejonu oraz głównego inspektora szkolenia w Legionowie w czasie II wojny światowej. W powstaniu broszury znaczący udział wziął także Feliks Litwiniak – wówczas prezes Koła nr 1 ŚZŻAK w Legionowie. Wśród wykorzystanych materiałów znalazły się dzienniki zajęć, listy obecności uczestników szkoleń, listy osobowe uczestników, materiały szkoleniowe, a także zebrane po wojnie dokumenty rozproszone i relacje uczestników szkoleń. Ponadto sięgnięto do informacji źródłowych ze zbiorów Andrzeja Paszkowskiego – byłego wiceprezesa Zarządu Koła nr 1 SZŻAK w Legionowie – oraz dokumentów pozostawionych przez por. AK Wandę Tomczyńską ps. „Ala”, kierowniczkę kancelarii sztabu I Rejonu.

W publikacji omówiona została tematyka szkoleń poszczególnych kursów szkół wojskowych w I Rejonie: Szkoły Partyzanta, Szkoły Podoficerskiej, Szkoły Młodszych Dowódców oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy. Załączniki zawierają reprodukcje wybranych dokumentów.