Walczyli o wolność. Uczestnicy walk powstania warszawskiego w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej

Wydane w 2005 r. przez Koło nr 1 Światowego Związku Żołnierzy AK w Legionowie, 148-stronicowe opracowanie „Walczyli o wolność. Uczestnicy walk powstania warszawskiego w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej” jest pierwszą próbą całościowego odtworzenia stanu szeregów powstańczych legionowskiego pułku AK. Na wydanie publikacja czekała aż 8 lat, maszynopis gotowy był bowiem już w roku 1997.

Niniejsza książka jest wynikiem wieloletniej pracy autora Andrzeja Paszkowskiego, który razem z Edwardem Dietrichem i całym środowiskiem kombatanckim zbierał dane na temat uczestników powstania 1944 r. na terenie I Rejonu. Mimo wielu trudności, jakie musieli pokonać, jak choćby niekompletne materiały archiwalne czy brak możliwości kontaktu z samymi uczestnikami wydarzeń, udało się ustalić 961 nazwisk. Zebrano je w układzie alfabetycznym, w formie tabeli z rubrykami podzielonymi na: imię i nazwisko, pseudonim, data urodzenia, udział w konspiracji, stopień i funkcja, oddział w walkach powstańczych (miejscowość, dzielnica), polegli, ranni, niewola, kryptonim oddziałów oraz uwagi. Ponadto, w publikacji autor zamieścił mapkę terenów działania VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego AK, podał dane ogólne dotyczące I Rejonu „Marianowo-Brzozów”, opisał walki powstańcze na terenie I Rejonu, a na końcu umieścił 210 fotografii uczestników konspiracji.

Co prawda nie udało się ustalić nazwisk wszystkich uczestników, ale i tak opracowanie uważane jest za cenny materiał historyczny, który odegrał ważną rolę w późniejszych badaniach na temat dziejów Armii Krajowej na obszarze I Rejonu.