Zegrze – Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolic

Książka Zegrze – Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolic Anny i Mariana Kurtyczów powstała z chęci uczczenia przez autorów przypadającej w 1999 r. setnej rocznicy konsekracji kościoła w Woli Kiełpińskiej. Blisko 400-stronicowa publikacja wydana została w 2001 r. przez Rzymskokatolicką Parafię Zegrze pw. św. Antoniego z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. Autorzy opracowania ukazali życie religijne gminy Serock, w szczególności Zegrza i Woli Kiełpińskiej. Przedstawili oni historię powstania kościołów, nie pominęli plebanii, zabudowań gospodarczych, cmentarzy, krzyży i przydrożnych figur, szczegółowo scharakteryzowali wystrój architektoniczny i wyposażenie liturgiczne świątyni w Woli Kiełpińskiej. Pokazali wszystkie przejawy życia parafii – msze święte, nabożeństwa, rekolekcje, pielgrzymki, katechezę, wizytacje biskupie, pielgrzymki, dołączyli statystyki.

W publikacji odnajdziemy  ponadto historie dróg, mostów, szkolnictwa, a także bractw, stowarzyszeń i ruchów katolików świeckich przed II wojną światową oraz po wojnie, w tym m.in. działalność przedwojennej Kasy Stefczyka w Woli Kiełpińskiej. Cały rozdział poświęcono duszpasterzom parafii, pracownikom parafialnym, kościelnym i gospodyniom. Zebrano wartościowy materiał o działaniach wojennych na przedmościu zegrzyńskim od epoki średniowiecza do II wojny światowej.

Gdyby nie to, że jest dzisiaj trudno osiągalna, monografia mogłaby być traktowana jako przewodnik turystyczny tego regionu, wymieniono w niej bowiem wiele miejscowości należących do parafii Zegrze, a na dodatek zamieszczono opisy leżących na jej terenie obiektów zabytkowych – koszar, fortów, pałaców i dworków. W kończących książkę aneksach znalazły się cenne reprodukcje dokumentów z epoki. Całość dopełniają liczne zdjęcia miejsc i osób.