100. rocznica nadania nazwy Legionowo

100 lat temu, na początku 1919 r. gen. bryg. Bolesław Roja, jako dowódca Inspektoratu Piechoty Legionów, nadał koszarom w Jabłonnie nazwę Legionowo. W ten sposób upamiętnił czyn zbrojny Legionów Polskich (istniejących w latach 1914–1917) i osadę polową Legionowo wybudowaną w czasie walk legionistów na Polesiu Wołyńskim w 1916 r.

Na fotografii wykonanej w marcu 1919 r. widzimy gen. Roję w towarzystwie posła Wincentego Witosa i wicemarszałka Sejmu Ustawodawczego Jakuba Bojko przed budynkiem kasyna oficerskiego w koszarach w Legionowie. Kasyno znajdowało się w miejscu nowego bloku przy Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 81A.