Aparat fotograficzny „Super Baldina”, 1938 r.

Niemiecki aparat małoobrazkowy „Super Baldina” wyprodukowany w Niemczech ok. 1938 r. w Laubegast pod Dreznem przez firmę Balda-Werk Max Baldeweg. Wysuwany obiektyw mieszkowy posiada soczewki Radionar firmy Schneider Kreuznach oraz migawkę firmy Compur. Obudowę aparatu wyklejono czarną skórą z wytłoczoną nazwą modelu, elementy metalowe są chromowane.
Firma Balda została założona przez Maxa Baldewega w 1908 r. Produkowano w niej popularne aparaty fotograficznych z tzw. średniej półki cenowej. Specjalnością zakładów była odsprzedaż aparatów innym firmom, które rozprowadzały je pod własną marką. Po wojnie zakłady znalazły się na terenie NRD i zostały znacjonalizowane. Ich założyciel wyjechał do Niemiec Zachodnich i przez wiele lat walczył z władzami NRD o prawa do używania znaków towarowych swojej firmy.
Aparat znajdujący się w zbiorach Muzeum Historycznego w Legionowie należał do harcmistrza Szarych Szeregów Jerzego Kłossowskiego „Wiślika”, który w 1942 r. został aresztowany przez gestapo, a następnie więziony na Szucha, Pawiaku oraz w obozach koncentracyjnych Majdanek, Auschwitz i Ravensbrück. Po wojnie p. Kłossowski brał udział w odbudowie Warszawy projektując m.in. sieć kanalizacyjną na Pradze. Przez wiele lat pracował w Filtrach Warszawskich.
Aparat został zakupiony przez Jerzego Kłossowskiego w okresie powojennym do robienia zdjęć rodzinnych. W pewnym momencie ofiarował aparat swemu wychowankowi, Wojciechowi Jeute, mieszkańcowi Legionowa. Z kolei p. Wojciech, przechodząc na emeryturę po latach pracy w legionowskim muzeum, przekazał go do zbiorów muzealnych.