Bransoleta z brązu

Prezentowana bransoleta stanowiła wyposażenie obiektu 152 odkrytego na cmentarzysku kultury przeworskiej w Legionowie CSP. Została ona wykonana z brązowego drutu i zaopatrzono ją w kuliste zakończenia. Nie wykluczone, że zabytek ten stanowi import z terenów objętych osadnictwem kultury lateńskiej. Przeprowadzone badania antropologiczne wskazują, że w grobie 152 pochowana została kobieta. Warto podkreślić, że na legionowskim cmentarzysku ozdoby kobiece stanowią niewielki odsetek wyposażenia grobowego.