Centkiewicz, 1934 r.

Zaświadczenie o zatrudnieniu Czesława Centkiewicza, byłego kierownika Pierwszej Polskiej Wyprawy Polarnej w Państwowym Instytucie Meteorologicznym w Warszawie. 16 stycznia 1934 r.

Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, MHwL/Z 233.