Dokument z Powstania Warszawskiego

Brulion kwatermistrza I Batalionu Legionowo, który w dniach Powstania Warszawskiego prowadził Franciszek Radzimirski „Rafał”. Jest to jeden z nielicznych dokumentów, które powstały w sierpniu 1944 r. w czasie walk powstańczych na terenie Legionowa i dotrwały do dnia dzisiejszego.
Przykładowe strony podają informacje na temat zapasów cukru w zasobach I Batalionu. Po lewej stronie odnotowywano informacje o produktach pozyskanych, a po prawej stronie notowano informacje o dystrybucji zasobów wśród oddziałów powstańczych.
W brulionie odnotowywano informacje na temat zapasów i dystrybucji chleba, kaszy, mięsa, tłuszczy, mleka i cukru, inne produkty odnotowywano pod hasłem „różne” (m.in. papierosy, zapałki, kawa, elementy garderoby, nici itp.).
Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie.