Dyplom powstańczy 1944 r.

Dyplom nadany plutonowemu Zygmuntowi Duchnowskiemu ps. „Buk” za udział w walkach partyzanckich w Zgrupowaniu Kampinos, 29 września 1944, MHwL/Zd 764.

Zygmunt Duchnowski, żołnierz 709 kompanii 1. Batalionu Legionowo Armii Krajowej. W sierpniu 1944 r. brał udział w walkach powstańczych na terenie Legionowa i okolic. We wrześniu 1944 r. wraz z oddziałem Bolesława Szymkiewicza „Znicza” przeprawił się na drugą stronę Wisły i brał udział w walkach na terenie Puszczy Kampinoskiej.

Więcej pamiątek związanych z konspiracją i powstaniem w Legionowie można zobaczyć na wystawach stałych: „Dzieje Legionowa 1877-1990” (pawilon przy ul. Mickiewicza 23) i „Dzieje garnizonu Legionowo – czas wojen i pokoju” (Filia „Piaski” przy Al. Sybiraków 23).