Fotografia kaprala Kwiatkowskiego z 5. Pułku Piechoty III Brygady Legionów Polskich

Fotografia przedstawia kaprala Kwiatkowskiego z 5. Pułku Piechoty III Brygady Legionów Polskich. 5. PP trafił do koszar w Zegrzu Południowym 29 czerwca 1917 r. Żołnierze kwaterowali wcześniej w Różanie.  Pobyt pułku w zegrzyńskich koszarach zbiegł się ze wzrostem napięcia w związku z planowaną przysięgą na braterstwo broni z armiami Niemiec i Austro–Węgier. 13 (14) lipca 1917 r. legioniści – „królewiacy”  z 5. Pułku odmówili złożenia przysięgi. Wskutek tego wydarzenia podoficerów i strzelców osadzono w obozie internowania w Szczypiornie, a oficerów w Beniaminowie (Białobrzegach).

Napis na odwrocie zdjęcia jest następujący: „Najdroższemu koledze na pamiątkę. Kwiatkowski. 5. p.p. wojsk polskich. 6 kompania I pluton. Poczta pol. 378. Zegrze 16/7 1917.”