Fragment płytki ceramicznej

Prezentujemy fragment ceramicznej płytki z przedstawieniem dwóch postaci, na którym widać jedynie ich głowy. Są to kobieta i mężczyzna zwróceni twarzami ku sobie. Ich stroje i fryzury (niewykluczone, że peruki) sugerują, że obiekt ten możemy z dużym prawdopodobieństwem datować na drugą połowę XVIII wieku. Za postaciami widoczne są korony drzew lub krzewów. Prawdopodobnie jest to fragment sceny pasterskiej ilustrującej sielankowy i idylliczny sposób życia – niezwykle popularnego motywu występującego w malarstwie, grafice i sztuce użytkowej od XVII do XIX wieku.

Płytka ta została znaleziona na terenie dworu myśliwskiego Wazów w Nieporęcie. Jest archeologicznym dowodem na to, że nieporęcki dwór funkcjonował jeszcze długo po abdykacji Jana Kazimierza.