Fragment żydowskiego dziennika „Naje Fołks Cajtung” z 6 września 1929 r.

Obecność ludności żydowskiej na terenie dzisiejszego Legionowa jest dostrzegalna od samego początku dziejów miasta. Żydzi stanowili istotną część społeczności lokalnej. Jako kupcy i sklepikarze ożywiali życie gospodarcze miejscowości. Będąc właścicielami sklepów z materiałami budowlanymi, przyczynili się do powstania wielu domów przedwojennego Legionowa.

Interesującą pamiątką obecności Żydów w dawnym Legionowie jest fragment żydowskiego dziennika „Naje Fołks Cajtung” z 6 września 1929 r., gazety partyjnej Bundu wydawanej w Warszawie w okresie międzywojennym.

Zwinięty skrawek znaleziono w Legionowie na strychu domu przy ul. Kopernika 14.