Grot włóczni z otworem w tulejce

W społecznościach kultury przeworskiej włócznia była najważniejszą i najpowszechniejszą bronią wojownika. Poza funkcją militarną mogła mieć również znaczenie symboliczne, rytualne. Być może ich odzwierciedleniem było wykonywane na powierzchni grota zdobienie, sięgające tradycją kultury lateńskiej.

Jednym z intrygujących, nie do końca wyjaśnionych i rzadko spotykanych sposobów zdobienia było wycinanie otworów w tulejce grota. Tak wykonany zabytek został odkryty w jednym z grobów na cmentarzysku kultury przeworskiej w Legionowie CSP. Nie wykluczone, że otwór w tulejce, w kształcie „dziurki od klucza” służył do mocowania ozdób wykonanych z tkaniny, skóry lub innych materiałów organicznych. Mógł też pełnić inną, nie znaną nam funkcję.