Grot włóczni

W zbiorach muzeum znajduje się bardzo ciekawy, żelazny grot włóczni pochodzący z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie CSP. Został znaleziony w jamowym grobie (gr. 69) wraz z innym grotem, żelaznym umbem tarczy, nożem, brzytwą i zestawem ok. 9 naczyń. Cały pochówek datowany jest na fazę B1 okresu wpływów rzymskich. W tulejce tego grota (typ F, odmiana 2 wg. P. Kaczanowskiego) znajduje się wybity otwór w kształcie ósemki. Zwyczaj zdobienia grotów włóczni na terenach europejskiego Barbaricum jest dość powszechny. Z reguły jednak zdobione były poprzez wycinanie, rycie, trawienie lub inkrustację liścia tej broni. Ozdabianie tulejek jest zdecydowanie rzadsze. Stanowiło prawdopodobnie dekorację samą w sobie, mogło też służyć jako otwór do umieszczania w nim ozdoby lub oznaczenia wykonanego z materiałów organicznych.