Kolia ze szklanych paciorków

Kolie złożone ze szklanych paciorków stanowiły od wieków ozdobę bardzo chętnie używaną przez kobiety. Nie inaczej było również w czasach, gdy tereny dzisiejszego Legionowa zamieszkiwała ludność kultury przeworskiej. Na cmentarzysku tej kultury w Legionowie CSP, w obiekcie 115 odkryto m.in. prezentowane na zdjęciu barwne paciorki szklane datowane na II w. po Chr. Są to zabytki rzadko znajdowane na cmentarzyskach wspomnianej ludności. Przyczyną tego było stosowanie ciałopalnego obrządku pogrzebowego. Miejscowa społeczność nie znała tajników produkcji szkła. Wszystkie przedmioty szklane produkowane były w warsztatach na terenie imperium rzymskiego i stamtąd drogą wymiany handlowej trafiły na nasze tereny. Zabytki te, można obejrzeć na naszej stałej wystawie De Profundis… Pradzieje powiatu legionowskiego.