Kolonie letnie w Legionowie

Tradycje prowadzenia zajęć letnich dla dzieci w Legionowie sięgają okresu międzywojennego. Organizacji półkolonii dla najmłodszych podejmował się m.in. Oddział Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Legionowie działający od 1930 r. W prowadzonych przez Związek półkoloniach letnich co roku brało udział ok. 50 dzieci. W zbiorach Muzeum Historycznego w Legionowie znajdują się fotografie ukazujące półkolonie zorganizowane w 1934 r. Uczestniczące w nich dzieci brały m.in. udział zajęciach w artystyczno-ruchowych na świeżym powietrzu. Związek dbał również o wyżywienie małych podopiecznych co ilustruje fotografia ukazująca podwieczorek.