Legionowo 1934 r.

Kurs wychowania obywatelskiego dla członków Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Legionowo 1934 r. MHwL („Kronika Józefy Iwaszkiewiczówny”, depozyt rodziny Iwaszkiewiczów).

Fotografię z „Kroniki Józefy Iwaszkiewiczówny” oraz samą kronikę będzie można zobaczyć na przygotowywanej przez Muzeum Historyczne w Legionowie wystawie stałej „Dzieje Legionowa 1877-1990”.