LOPP w Legionowie

Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Legionowie. Drugi z lewej stoi wójt Gminy Legionowo Stanisław Szelowski. W tle widoczny pomnikiem ku czci Poległych Żołnierzy z 2. Pułku Saperów Kolejowych, 1933 r. „Kronika Legionowa” Józefy Iwaszkiewiczówny ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie.
Więcej o historii LOPP będzie można dowidzieć się 20 maja 2017 r. podczas Nocy Muzeów w Muzeum Historycznym w Legionowie. Zapraszamy.