Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 1918-1928

W zbiorach Muzeum Historycznego w Legionowie znajduje się Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 1918-1928. Medal był zaszczytnym odznaczeniem dla obywateli polskich wypełniających nienagannie swoje obowiązki wobec Państwa Polskiego. Odznaczenie przysługiwało żołnierzom służby zasadniczej i zawodowej, urzędnikom instytucji państwowych i samorządowych oraz pracownikom instytucji publicznych. Medal nadawali członkowie rządu polskiego.

Odznaka wykonana była z brązu, miała 35 mm średnicy. Na awersie widniała głowa Józefa Piłsudskiego z profilu, na rewersie zaś była data 1918-1928 oraz postać oracza z pługiem symbolizującego pracę od podstaw.

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 1918-1928 został przyznany Józefowi Mielnikowi i jest darem Pana Henryka Boronia dla naszego muzeum.