Mikołaj Bożym wójtem czasu wojny

Polecenie objęcia przez Mikołaja Bożyma obowiązków tymczasowego wójta gminy Legionowo. Legionowo, 8 września 1939 r. (MHwL/Zd 115, dar Hanny Rodkiewicz-Juskowiak).

Po opuszczeniu Legionowa przez władze samorządowe w pierwszych dniach II wojny światowej zaistniała konieczność powołania tymczasowego zarządu gminy. Komendant posterunku Policja Państwowej w Legionowie Teodor Domeracki w dniu 8 IX 1939 r. o godzinie 5.30 mianował legionowskiego społecznika i przedsiębiorcę Mikołaja Bożyma na tymczasowego wójta. O godzinie 10.00 tego samego dnia powołano Obywatelski Zarząd Gminy, w skład którego wchodziło 15 osób. Zarząd czasu wojny zakończył swą działalność po wkroczeniu do miasta oddziałów niemieckich.