Moneta z getta łódzkiego

Moneta z getta łódzkiego

Moneta aluminiowa o nominale 10 marek bita w getcie w Łodzi, wprowadzona do obiegu w 1943 r. Dar p. Stanisława Piszczelskiego dla Muzeum Historycznego w Legionowie.

Prezentowana moneta została znaleziona wczesną jesienią 1944 r. w Legionowie w zagajniku na wydmach pomiędzy Cegielnią a szosą warszawską przez kilkuletniego wówczas p. Stanisława Piszczelskiego. W miejscu znalezienia monety ukrywały się wcześniej osoby narodowości żydowskiej – prawdopodobnie zbiegowie ze zlikwidowanego w sierpniu 1944 r. getta łódzkiego. Moneta została ukryta przez mamę p. Piszczelskiego na strychu ich domu przy ul. Królowej Jadwigi. Tam przetrwała okres wysiedlenia rodziny przez Niemców na lewy brzeg Wisły.

Jedynie dwa getta posiadały swoje systemy pieniężne – w Łodzi (niem. Litzmannstadt) i w Terezinie w Protektoracie Czech i Moraw. Celem ich wprowadzenia był rabunek majątku ludności żydowskiej przy zastosowaniu przymusowej wymiany pieniędzy i pogłębienie izolacji getta od świata zewnętrznego, gdzie waluta ta nie posiadała żadnej wartości.