Naczynia kultury łużyckiej

W marcu 2019 r. decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Muzeum Historycznego w Legionowie zostały przekazane cztery naczynia, które związane są z ludnością kultury łużyckiej. Społeczność ta zamieszkiwała ziemie polskie i obszary ościenne od około XII w. przed Chr. i ich osadnictwo trwało nieprzerwanie przez blisko tysiąc lat.

Prezentowane naczynia nie pochodzą z regularnych badań archeologicznych, nie znane jest ich miejsce odkrycia. W naszym powiecie ślady ludności kultury łużyckiej znane są z osad w Nieporęcie, Michałowie-Reginowie, Józefowie i Łajskach, gdzie odkryto jamy gospodarcze z ceramiką i półziemianki.