Odznaka „Alegoria polski”

Odznaka „Alegoria Polski” była wydawana od 1914 r. przez stowarzyszenie Samarytanin Polski, a rozprowadzana przez  krakowski Naczelny Komitet Narodowy.  Wykonywana była z różnych materiałów i występowały różnice w szczegółach rysunku na tarczy. Rysunek był wzorowany na tym, który znajdował się na plakiecie wykonanej przez artystę rzeźbiarza Józefa Wilka. Dochód ze sprzedaży odznak był przeznaczany na leczenie rannych legionistów.