Orzełek wz. 19 z czasów Powstania Warszawskiego w Legionowie

Orzełek wz. 19 wybity w blasze cynkowej był rozdawany żołnierzom AK podczas powstania warszawskiego w Legionowie w dn. 1-4 sierpnia 1944 r. Na skrzydłach i tarczy amazonek znajdują się otwory do przyszycia na czapce. Orzełki były bite na terenie Legionowa przed wybuchem powstania. Do ich produkcji wykorzystano przedwojenną sztancę.
Z innych rejonów Polski znane są egzemplarze niemal identycznych orłów wojskowych rozdawanych żołnierzom w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.
Orzełek został przechowany i przekazany do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie przez p. Bronisławę Romanowską-Mazur.
Eksponat można zobaczyć na wystawie stałej „Dzieje Legionowa 1877-1990” w pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie przy ul. Mickiewicza 23, drugi egzemplarz znajduje się na wystawie „Dzieje Garnizonu Legionowo. Czas wojen i pokoju” w Filii „Piaski” przy Al. Sybiraków 23.