Pałac w Jabłonnie

Kartka pocztowa z ryciną: „Jabłonna, miejsce wywczasów Ks. Józefa” przedstawiająca pałac w Jabłonnie i jego otoczenie wydana Nakładem Drukarni Polskiej we Lwowie ok. 1915 r. na podstawie rysunku Zygmunta Vogela z ok. 1806 r. sztychowanego przez Jana Freya.
Zabytki związane z dworami i pałacami z rejonu Legionowa będzie można wkrótce obejrzeć na wystawie czasowej pt. „Śladami dawnych dworów i pałaców”, której wernisaż odbędzie się 11 marca br. o godz. 15.00 w pawilonie wystawowym Muzeum przy ul. A. Mickiewicza 23. Zapraszamy!