Pamiątka z wojska

Fotografia pamiątkowa Józefa Dłużniewskiego, lata 30. XX w., Muzeum Historyczne w Legionowie (MHwL/Z 202).