płk Julian Sielewicz – ofiara Zbrodni Katyńskiej

W 1940 r. w ramach Zbrodni Katyńskiej zamordowano niemal 22 tysiące obywateli Polski, w tym 46 oficerów Wojska Polskiego z Garnizonu Legionowo oraz 3 legionowskich policjantów. Jedną z ofiar był płk Julian Sielewicz – Komendant Garnizonu Legionowo.

Julian Sielewicz urodził się 20 marca 1892 r. w majątku Justynowo pod Święcianami w ziemiańskiej rodzinie Adama i Eleonory Sielewiczów. W 1914 r. został powołany do armii rosyjskiej i początkowo służył w piechocie. W lutym 1917 r. skierowano go do Szkoły Aeronautycznej w Piotrogrodzie. Po jej ukończeniu w maju 1917 r. objął stanowisko starszego oficera w 26. oddziale aeronautycznym. W latach 1917-1919 działał w Polskiej Organizacji Wojskowej w Mińsku i w Samoobronie Ziemi Wileńskiej. Służył również w Korpusie Polskim gen. Dowbora-Muśnickiego, a od 1919 r. w Mińskim Pułku Strzelców (późniejszy 86. Pułk Piechoty). Podczas wyprawy kijowskiej w maju 1920 r. dowodzona przez Sielewicza kompania zaatakowała w miejscowości Babij Bór żołnierzy bolszewickich z 496 pułku piechoty całkowicie ich rozbijając i biorąc do niewoli. Za czyn ten Sielewicz został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. W lipcu 1920 r. został ranny nad Berezyną i odesłany na leczenie do Warszawy.

Po ukończeniu w 1922 r. Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej w Toruniu Sielewicz służył w jednostkach balonowych w Legionowie, Krakowie i Toruniu. Od 1931 r. był na stałe związany z Legionowem, gdzie mianowano go dowódcą 2. Batalionu Balonowego, a w 1934 r. objął funkcję komendanta Garnizonu Legionowo. W 1937 r. powołano go do komitetu organizacyjnego lotu balonu stratosferycznego „Gwiazda Polski”. Od 1 września 1939 r. komendant Bazy Balonowej nr 1. Podczas ewakuacji Bazy na wschód dostał się do niewoli i został osadzony w obozie NKWD w Kozielsku. Wiosną 1940 r. płk. Julian Sielewicz został zamordowany w Katyniu. Zwłoki jego odnaleziono podczas ekshumacji w 1943 r.

Na fotografii poniżej: ppłk Jan Wolszlegier (dowódca 1. Batalionu Balonowego w Toruniu), mjr Stanisław Mazurek (kierownik Wytwórni Balonów i Spadochronów w Legionowie), ppłk Julian Sielewicz (dowódca 2. Batalionu Balonowego w Legionowie) podczas zawodów o puchar Gordona Bennetta na Polu Mokotowskim w Warszawie, 30 sierpnia 1936 r. Fotografia ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie.