Płk Roman Kłoczkowski „Grosz” – dowódca I Rejonu „Marianowo-Brzozów” w okresie powstania warszawskiego

Płk Roman Kłoczkowski „Grosz” urodził się 29 XI 1894 r. w uroczysku Chankiend w Górnej Armenii, gdzie jego rodzice Jan i Adela przebywali na zesłaniu. W 1915 r. ukończył gimnazjum w Batumi i rozpoczął studia prawnicze w Petersburgu, które przerwał po powołaniu do wojska. W 1920 r. powrócił do Polski i wstąpił do armii gen. Żeligowskiego w Wilnie. W 1921 r. przeszedł w Toruniu szkolenie wojsk balonowych i otrzymał przydział do garnizonu w Legionowie. W stopniu majora służył jako kwatermistrz baonu balonowego. Mieszkał na Bukowcu, przy ul. Słonecznej. W 1939 r. brał udział w Wojnie Obronnej. Po powrocie z frontu w październiku 1939 r. zaczął działać w konspiracji jako jeden z organizatorów ZWZ-AK. W październiku 1942 r. został komendantem I Rejonu Legionowo „Marianowo-Brzozów” wchodzącego w skład „Obroży” – VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. W dniach 1-4 VIII 1944 r. dowodził powstaniem warszawskim na terenie Legionowa i okolic. Za udział w akcji „Burza” został odznaczony przez władze emigracyjne krzyżem Virtuti Militari V klasy. W październiku 1944 r. mianowano go ostatnim komendantem „Obroży”. W 1945 r. powrócił do Legionowa, ale zagrożony aresztowaniem przez UB przeniósł się do Wrocławia. Tutaj podjął pracę gońca na pogotowiu ratunkowym. Zmarł na zawał serca 24 XII 1952 r.