Podróżny ołtarzyk

Podczas wykopaliskowych badań archeologicznych prowadzonych w Zegrzu na terenie dawnego cmentarza parafialnego pozyskano dużą liczbę ciekawych zabytków. Spośród nich wyróżnia się dobrze zachowany trójdzielny, podróżny ołtarzyk. Zabytek ten posiada bogatą i interesującą ikonografię. W jego części centralnej widoczne jest przedstawieni św. Jerzego na koniu zabijającego włócznią smoka. W lewej części znajdują się dwa przedstawieni. Pierwsze to wyobrażenie wjazdu Jezusa do Jerozolimy i niżej scena Ofiarowania. Po prawej zaś widoczna jest scena Zstąpienia do Otchłani, a poniżej prawdopodobnie scena Przemienienia. Góra ołtarzyka zwieńczona została ikoną Chrystusa. Całość podtrzymywana jest przez postacie Aniołów. Na ołtarzyku zachowały się ponadto ślady zdobienia białą emalią. Prezentowany zabytek został wykonany w połowie XIX wieku w petersburskim (?) warsztacie specjalizującym się w tego typu wyrobach.

Do 5 grudnia 2021 roku prezentowany zabytek można oglądać na wystawie czasowej Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią. Ekspozycja ta została wyróżniona przez Kapitułę XV edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, która przyznała legionowskiemu Muzeum III miejsce w kategorii Najciekawsza wystawa zorganizowana na Mazowszu w 2020 r. przez mniejsze muzea. Wystawę można również zwiedzać w formie wirtualnych spacerów (www.muzeum.legionowo.pl/wirtualne-spacery/zegrze).