Powstanie Warszawskie w Legionowie

Zastęp IV, Drużyny „Dęba” Szarych Szeregów w Legionowie podczas zbiórki w terenie. Od lewej stoją: Sławek Klejment , Włodek Obojski, Edward Kalinowski, Zbyszek Podgórski, Jurek Binder. Legionowo 1943-1944. Widoczni na zdjęciu harcerze niedługo po jego wykonaniu wzięli udział w działaniach powstania warszawskiego na obszarze Legionowa. Spośród nich 2 VIII 1944 r. zginął Sławek Klejment „Huragan”. Wraz z nim polegli członkowie Zastępu I Zenon Kałamaja „Zieńko” i Zbigniew Zakrzewski „Arab”.

Fotografia ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, MHwL/Zd 77. Oryginał zdjęcia można zobaczyć na wystawie stałej w Filii „Piaski”.