Przycisk do papieru, 1931 r.

W ostatnim czasie muzeum nabyło cenny zabytek – pamiątkowy przycisk do papieru ofiarowany dowódcy 2. Batalionu Mostów Kolejowych w Legionowie przez członków Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Stacji Warszawa Główna Towarowa, 31 maja 1931 r. Eksponat ten był prawdopodobnie przeznaczony dla ppłk. Wacława Głazka, który w tym czasie kończył swoją służbę w 2. Batalionie.

Kolejowe Przysposobienie Wojskowe było organizacją zajmującą się wyszkoleniem pracowników PKP pod kątem techniczno-kolejowym i wojskowym oraz ich wychowaniem sportowym i obywatelskim we współpracy z jednostkami wojskowymi.

Nabytek ten będzie można zobaczyć na wystawie stałej „Dzieje Legionowa” .