Rogowe narzędzie

Prezentujemy Państwu jeden z bardziej tajemniczych przedmiotów znajdujących się w zbiorach archeologicznych Muzeum Historycznego w Legionowie. Został on znaleziony na brzegu Wisły, niedaleko miejscowości Łomna przez przypadkowego znalazcę. Jest on wykonany z poroża jelenia, a w jego centralnej części znajduje się otwór do osadzenia go na trzonku. Jeden z jego końców został precyzyjnie wygładzony, na drugim zaś, na krawędzi znajduje się szereg wypiłowanych zębów umieszczonych na całym jego obwodzie.
Przedmioty wykonane z poroża lub kości o ząbkowanej krawędzi znane są z wielu europejskich stanowisk mezolitycznych i neolitycznych. Do rzadkości jednak należą zabytki, które mają ząbki na całym obwodzie przedmiotu.
W literaturze przedmiotu trwa do dziś dyskusja nad funkcją tych specyficznych narzędzi, nie ma również, jak dotąd, ustalonego ich nazewnictwa. Nie wykluczone, że mogą mieć związek z przygotowywaniem pożywienia, być może używano ich jako tłuczka do mięsa lub narzędzia do skrobania ryb.
Epoka Kamienia, z której pochodzi prezentowany zabytek, będzie tematem pikniku archeologicznego, który odbędzie się 18 czerwca 2023 r.