Srebrny denar

W listopadzie 2018 r. do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został przekazany denar rzymski, znaleziony w miejscowości Nieporęt, pow. legionowski. Monetę o średnicy 1,7 cm wykonano ze srebra. Na jej awersie widoczna jest głowa Cesarza Wespazjana w wieńcu laurowym skierowana w prawo, w otoku dostrzegalne są litery [.]VESP AVG P M C[.]. Na rewersie przedstawiono Wiktorię, a w otoku widoczne są litery [.]ORIA AVG. Stempel na awers w stosunku do rewersu obrócony jest o 180 stopni. Opisana moneta wybita została w Rzymie w latach 72-73 r. po Chr.

W miejscu, w którym odkryto przedstawioną na zdjęciu monetę, pracownicy Muzeum Historycznego w Legionowie i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzili powierzchniowe badania archeologiczne. Działanie te podjęto po otrzymaniu informacji, że na wskazanym obszarze mogło dojść do odkrycia znaleziska gromadnego monet rzymskich. Niestety przeprowadzone badania tego nie potwierdziły.

Przypominamy, że poszukiwanie zabytków, w tym również archeologicznych jest możliwe po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.