Święta w Legionowie, ok. 1934 r.

Gwiazdka zorganizowana dla uczniów szkoły „Rodziny Wojskowej” w Legionowie. Zwraca uwagę tradycyjna szopka bożonarodzeniowa oraz choinka ozdobiona papierowymi zabawkami i płonącymi prawdziwym ogniem świeczkami. Legionowo, ok. 1934 r.

Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, „Kronika Legionowa Józefy Iwaszkiewiczówny”, MHwL/D 116.