Szpila z brązu

Bardzo interesującym zabytkiem pochodzącym z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie CSP jest wykonana z brązu szpila. Jest to egzemplarz nietypowy, z bogato rozbudowaną główką. Tego rodzaju szpile mogły służyć do spinania włosów lub ubioru. Została ona znaleziona w kobiecym grobie (ob. 68A) wraz z brązową zapinką oczkowatą, dwoma brązowymi bransoletami i żelaznym nożem poprzecznym. Zespół ten datowany jest na schyłek fazy B1 (początek I w. po Chr. – 80 r. po Chr.) i stanowi jeden z najpóźniejszych pochówków odkrytych na tym cmentarzysku.