Wrześniowy orzełek

Orzeł wojskowy wz. 1919 noszony podczas kampanii wrześniowej 1939 r.
przez pana Jana Wierkowskiego, – mieszkańca Legionowa.
Eksponat ten można zobaczyć na wystawie stałej „Dzieje Legionowa
1877-1990” w pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie przy ul. Mickiewicza 23.