Zapinka płytowa

W styczniu 2018 r. do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie została przekazana płytowa zapinka z okresu wędrówek ludów, znaleziona w miejscowości Rajszew k. Warszawy. Zapinkę o dł. 6,9 cm wykonano w I stylu zwierzęcym. Posiada ona prostokątną reliefową główkę, na której widoczne jest w części środkowej przedstawienie uproszczonej maski – ludzkiej lub zwierzęcej. Od prostokątnej płytki odchodzą trzy ramiona/występy ze stylizowanymi główkami zwierzęcymi. Prostokątna główka zapinki przechodzi w półkoliście wygięty kabłąk z wyraźnym żeberkiem w części środkowej i trzema mniejszymi po jego obu stronach. Na zakończeniu nóżki zapinki powtarza się motyw zwierzęcej główki. Analizy metaloznawcze wykazały, że jej korpus odlano ze stopu miedzi. Igła została wykonana również ze stopu miedzi ale o innym składzie. Wskazanie jednoznacznej analogii do prezentowanego zabytku nie jest obecnie możliwe, dlatego trudno określić dokładnie z jakiego obszaru pochodzi.

Prezentowany zabytek został szczegółowo omówiony w artykule: M. Woińska, P. Dulęba, Unikatowa zapinka z Rajszewa, pow. legionowski. Przyczynek do studiów nad sytuacją kulturową w okresie wędrówek ludów na Mazowszu, Wiadomości Archeologiczne LXXI, 2020, s. 400-405 (http://www.wiadomosci-archeologiczne.pl).

Przypominamy, że poszukiwanie zabytków archeologicznych bez posiadania zgody Konserwatora Zabytków, podlega karze.