Zawody balonowe w Legionowie

Fotografia z VI Krajowych Zawody Balonów Wolnych o Puchar im. pułkownika Aleksandra Wańkowicza w Legionowie. Startujące balony „Jabłonna” i „Lwów”. W tle poligon 2 Batalionu Mostów Kolejowych, 25 września 1933 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-S-186-5.

Fotografia wykonana przez Witolda Pikiela ukazała się na okładce tygodnika dla podoficerów „Wiarus” nr 41 z 8 października 1933 r. Oryginał czasopisma będzie można zobaczyć na wystawie stałej „Dzieje Legionowa 1877-1990”, której otwarcie nastąpi 14 maja 2016 r. Serdecznie zapraszamy!

1. I-S-186
2.
3.
4. 15659
5.
6. 180×120
7. b³ona
8.