Życzenia imieninowe Czesława Centkiewicza

Ozdobne życzenia imieninowe wykonane dla Czesława Centkiewicza przez kolegów z zakładów energetycznych w Jeleniej Górze, 20 lipca 1947 r. (ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie).
Po powrocie z robót przymusowych w Niemczech Czesław Centkiewicz objął w czerwcu 1945 r. stanowisko dyrektora technicznego Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Dolnośląskiego i zamieszkał w Jelenie Górze. Stąd prowadził poszukiwania swojej żony Aliny, która była więziona przez Niemców w obozie koncentracyjnym Rawensbrück. Udało się ją odnaleźć i sprowadzić do Polski w 1946 r. Pracę w energetyce Centkiewicz zakończył w czerwcu 1949 r. Od października 1949 r. do października 1950 r. pracował jako kontroler działu kredytowego w jeleniogórskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Jesienią 1950 r. Centkiewiczowie przenieśli się do Legionowa, gdzie Czesław otrzymał pracę w Obserwatorium Meteorologicznym PIHM.