Archiwum Historii Mówionej – Ligia Urniaż-Grabowska

Dzisiaj przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Przy tej okazji chcemy przybliżyć ten trudny czas oraz historię NSZZ „Solidarność” w Legionowie. W ramach Archiwum Historii Mówionej prowadzonego w naszym muzeum prezentujemy niepublikowaną dotąd rozmowę z Ligią Urniaż-Grabowską:

Ligia Urniaż-Grabowska. Czas stanu wojennego w Legionowie i Warszawie