Zabytki

Naczynie – grzechotka

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w 2008 roku natrafiono na bardzo ciekawy zabytek ceramiczny. Został on odkryty w ciałopalnym grobie popielnicowych kultury przeworskiej datowanym na okres od I do II w. po Chr. (obiekt 33). Przedmiot ten to niewielkie, smukłe naczynie gliniane o...

Fotografia – Legionowska zima, ok. 1950 r.

Przełom lat 40/50. XX w. to okres, kiedy temperatury w miesiącach zimowych sięgały w Polsce od minus 10 do minus 30 stopni Celsjusza, a duże opady śniegu były w zasadzie pewne. Urokliwie ośnieżone krajobrazy zachęcały do aktywności na świeżym powietrzu. Na fotografii wykonanej ok. 1950 r. widzimy rodzinę Szymczaków z...

Odznaka pamiątkowa z Zimowych Mistrzostw Polski 1951

Za sprawą ciągnących się kilometrami pasm wzgórz wydmowych w okresie międzywojennym okolice Legionowa i Jabłonny cieszyły się dużą popularnością jako tereny narciarskie. Z tego powodu przy Klubie Sportowym Wojskowych Warsztatów Balonowych w Legionowie powstała sekcja narciarska. Po zakończeniu wojny tradycje narciarskie nie odrodziły się w dawnej w formie. Niemniej sporty...

Podróżny ołtarzyk

Podczas wykopaliskowych badań archeologicznych prowadzonych w Zegrzu na terenie dawnego cmentarza parafialnego pozyskano dużą liczbę ciekawych zabytków. Spośród nich wyróżnia się dobrze zachowany trójdzielny, podróżny ołtarzyk. Zabytek ten posiada bogatą i interesującą ikonografię. W jego części centralnej widoczne jest przedstawieni św. Jerzego na koniu zabijającego włócznią smoka. W lewej części...

Legitymacja i Odznaka Legionu Polskiego w Finlandii

Legion Polski w Finlandii powstał 24 kwietnia 1917 r. i składał się z polskich ochotników wcześniej służących w armii rosyjskiej. Na czele Legionu stał rtm. Stanisław Bogusławski. W szczytowym momencie liczył  37 oficerów i ok. 1,7 tys. żołnierzy. Po wybuchu wojny domowej w Finlandii Legion Polski stanął po stronie walczących...

Fragment żydowskiego dziennika „Naje Fołks Cajtung” z 6 września 1929 r.

Obecność ludności żydowskiej na terenie dzisiejszego Legionowa jest dostrzegalna od samego początku dziejów miasta. Żydzi stanowili istotną część społeczności lokalnej. Jako kupcy i sklepikarze ożywiali życie gospodarcze miejscowości. Będąc właścicielami sklepów z materiałami budowlanymi, przyczynili się do powstania wielu domów przedwojennego Legionowa. Interesującą pamiątką obecności Żydów w dawnym Legionowie jest...