Zabytki

Brązowy krzyżyk z Mariazell

Podczas wykopaliskowych badań archeologicznych prowadzonych w Zegrzu na terenie dawnego cmentarza parafialnego pozyskano dużą liczbę dewocjonaliów. Spośród nich wyróżnia się dobrze zachowany krzyżyk wykonany z brązu. Tego rodzaju krucyfiksy były szczególnie popularne w XVIII w. i w 1 poł. XIX w. Ich cechą charakterystyczną było umieszczone na rewersie krzyża przedstawienie...

Magnetofon Grundig MK232 Automatic

Magnetofon Grundig MK232 Automatic wyprodukowany na początku lat 80. XX w. na licencji zachodnioniemieckiej w zakładach Unitra Lubartów. Egzemplarz używany w Legionowie. Dar p. Jana Kantego Grymuły dla Muzeum Historycznego w Legionowie. Magnetofony kasetowe były szczególnie popularne w latach 80. XX w., a więc w czasach kiedy nie istniał jeszcze...

Kula będąca reliktem modelu balonu „Legjonowo”

Kula będąca reliktem modelu balonu „Legjonowo” wiszącego jako reklama nad wejściem do Karczmy pod Balonem (znanej też jako Gospoda pod Balonem) na rogu ul. Handlowej i ul. Warszawskiej w latach 30. XX w. Obecnie pusty placyk przy wiadukcie. Nazwa restauracji nawiązywała do tradycji balonowych Legionowa i zwycięstw oficerów 2. Batalionu...

Pilocik spadochronu z Legionowa

Uszyty w Legionowie pilocik spadochronu „Polski Irvin”, który służył podczas skoku do szybkiego wyciągania z pokrowca głównej czaszy spadochronu, 1936 r. Metryczka fabryczna pilocika spadochronu „Polski Irvin” uszytego w Legionowie, 1936 r. W kwietniu 1929 r. w Centralnych Zakładach Balonowych w Legionowie uruchomiono warsztat spadochronowy. Jego głównym zadaniem była produkcja...

90 lat gminy Legionowo

Fotografia uczestników uroczystego poświęcenia nowego Urzędu Gminy Legionowo, 2 sierpnia 1930 r. (dar Hanny Juskowiak). 17 marca 1930 r. – w wyniku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Henryka Józewskiego wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu Ignacym Matuszewskim z gminy Jabłonna została wyodrębniona samodzielna gmina Legionowo. W jej skład weszły: osada parcelacyjna...

Przedwojenny gramofon

Przedwojenny gramofon walizkowy z Kasyna Oficerskiego wyprodukowany przez niemiecką firmę Gramola – Deutsche Grammophon AG, lata 20.-30. XX w. Zabytek znajduje się na wystawie stałej w filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie. Dar Danuty i Jerzego  Masiaków. Największymi wydarzeniami w kasynie oficerskim były święta pułkowe i batalionowe. Urządzane z tych...