Zabytki

Alina i Czesław Centkiewiczowie na Antarktydzie

W 1958 r. Alina Centkiewicz (1907-1993) jako pierwsza Polka i szósta kobieta na świecie odwiedziła Antarktydę. W wyprawie towarzyszył jej mąż Czesław Centkiewicz (1904-1996). 5 grudnia Alina Centkiewicz obchodziłaby 110 urodziny. Na rok 2017 przypada również 85 rocznica I Polskiej Wyprawy Polarnej pod kierownictwem Czesława Centkiewicza. Muzeum Historyczne w Legionowie...

Pomnik Marszałka Piłsudskiego

Pierwszy pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego został odsłonięty w Legionowie w 1931 r. staraniem pracowników Wojskowej Wytwórni Balonowej. Monument odsłonięto w przededniu imienin Marszałka na skraju placu alarmowego koszar na Piaskach. Do chwili wybuchu wojny plac przed pomnikiem stał się centralnym punktem organizowanych przez wojsko uroczystości patriotycznych. W tym w dniu...

Rycina stacji Jabłonna

Fragment ryciny Ksawerego Pillatiego przedstawiającej dworzec kolejowy przy stacji Jabłonna opublikowanej w czasopiśmie „Kłosy” 27 sierpnia 1887 r. (ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, MHwL/Z 628). 140 lat temu - 29 sierpnia 1877 r. (17 sierpnia według kalendarza juliańskiego) na skrzyżowaniu Traktu Kowieńskiego i linii Kolei Nadwiślańskiej uruchomiono stację Jabłonna...

Powstanie Warszawskie w Legionowie

Zastęp IV, Drużyny „Dęba” Szarych Szeregów w Legionowie podczas zbiórki w terenie. Od lewej stoją: Sławek Klejment , Włodek Obojski, Edward Kalinowski, Zbyszek Podgórski, Jurek Binder. Legionowo 1943-1944. Widoczni na zdjęciu harcerze niedługo po jego wykonaniu wzięli udział w działaniach powstania warszawskiego na obszarze Legionowa. Spośród nich 2 VIII 1944...

Kolonie letnie w Legionowie

Tradycje prowadzenia zajęć letnich dla dzieci w Legionowie sięgają okresu międzywojennego. Organizacji półkolonii dla najmłodszych podejmował się m.in. Oddział Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Legionowie działający od 1930 r. W prowadzonych przez Związek półkoloniach letnich co roku brało udział ok. 50 dzieci. W zbiorach Muzeum Historycznego w Legionowie znajdują się...

LOPP w Legionowie

Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Legionowie. Drugi z lewej stoi wójt Gminy Legionowo Stanisław Szelowski. W tle widoczny pomnikiem ku czci Poległych Żołnierzy z 2. Pułku Saperów Kolejowych, 1933 r. „Kronika Legionowa” Józefy Iwaszkiewiczówny ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie. Więcej o historii LOPP...