prawa miejskie

Rocznica nadania praw miejskich Legionowu

Przypominamy, że 3 maja 1952 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza „w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w powiecie warszawskim i radzymińskim, województwie warszawskim” (Dz.U. nr 26, poz. 181) gminie Legionowo nadano ustrój miejski. Tym samym rozporządzeniem wyłączono z gminy Jabłonna gromady Bukowiec i Łajski Grudzie, które...

O jubileuszu praw miejskich

Zapraszamy do lektury tekstu Dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie Jacka Szczepańskiego o jubileuszu praw miejskich. Artykuł został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo: http://legionowo.pl/a/o-jubileuszu-nadania-praw-miejskich