Zabytki

LOPP w Legionowie

Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Legionowie. Drugi z lewej stoi wójt Gminy Legionowo Stanisław Szelowski. W tle widoczny pomnikiem ku czci Poległych Żołnierzy z 2. Pułku Saperów Kolejowych, 1933 r. „Kronika Legionowa” Józefy Iwaszkiewiczówny ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie. Więcej o historii LOPP...

Pamiątka z wojska

Fotografia pamiątkowa Józefa Dłużniewskiego, lata 30. XX w., Muzeum Historyczne w Legionowie (MHwL/Z 202).

Centkiewicz, 1934 r.

Zaświadczenie o zatrudnieniu Czesława Centkiewicza, byłego kierownika Pierwszej Polskiej Wyprawy Polarnej w Państwowym Instytucie Meteorologicznym w Warszawie. 16 stycznia 1934 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, MHwL/Z 233.

Święta w Legionowie, ok. 1934 r.

Gwiazdka zorganizowana dla uczniów szkoły „Rodziny Wojskowej” w Legionowie. Zwraca uwagę tradycyjna szopka bożonarodzeniowa oraz choinka ozdobiona papierowymi zabawkami i płonącymi prawdziwym ogniem świeczkami. Legionowo, ok. 1934 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, „Kronika Legionowa Józefy Iwaszkiewiczówny”, MHwL/D 116.

Koszary w Legionowie

Fotografia grupowa żołnierzy Wojska Polskiego wykonana przez Fotografa Obozowego w Jabłonnie (Legionowie) w 1920 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, MHwL/Z 86. W listopadzie 1918 r. koszary w Jabłonnie (Legionowie) stały się miejscem przeformowywania konspiracyjnych oddziałów Polskiej Organizacji Wojskowej w regularne oddziały Wojska Polskiego. W latach 1919-1920 w Legionowie...

Mikołaj Bożym wójtem czasu wojny

Polecenie objęcia przez Mikołaja Bożyma obowiązków tymczasowego wójta gminy Legionowo. Legionowo, 8 września 1939 r. (MHwL/Zd 115, dar Hanny Rodkiewicz-Juskowiak). Po opuszczeniu Legionowa przez władze samorządowe w pierwszych dniach II wojny światowej zaistniała konieczność powołania tymczasowego zarządu gminy. Komendant posterunku Policja Państwowej w Legionowie Teodor Domeracki w dniu 8 IX...