Zabytki

Naczynia kultury trzcinieckiej

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w 2011 roku natrafiono na bardzo ciekawy obiekt o chronologii znacznie wcześniejszej niż badane cmentarzysko kultury przeworskiej. Było to znalezisko pozostałości dwóch naczyń glinianych należących do kultury trzcinieckiej. Ta kultura, z wczesnej epoki brązu, rozwijała się na terenach...

Zabytkowa bombka na choinkę

Jedna z bombek choinkowych używanych w latach 40/50 XX w. przez rodzinę Szklarków w domach na Cegielni oraz Bukowcu. Dar p. Sławomira Szklarka dla Muzeum Historycznego w Legionowie.

Stalowy hełm wz. 31 typu „Salamandra”

Wśród eksponatów Muzeum Historycznego na „Piaskach” znajduje się polski stalowy hełm wz. 31 typu „Salamandra” opracowany w 1931 r. i następnie wdrożony do masowej produkcji. Hełm wz. 31 zaprojektowano częściowo na wzór hełmu szwedzkiego. Do produkcji „Salamander” wytworzono mieszankę lakieru z grudkami korka co dało chropowatą powierzchnię eliminującą odbicia światła....

Życzenia imieninowe Czesława Centkiewicza

Ozdobne życzenia imieninowe wykonane dla Czesława Centkiewicza przez kolegów z zakładów energetycznych w Jeleniej Górze, 20 lipca 1947 r. (ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie). Po powrocie z robót przymusowych w Niemczech Czesław Centkiewicz objął w czerwcu 1945 r. stanowisko dyrektora technicznego Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Dolnośląskiego i zamieszkał w Jelenie...

Rachunek ze sklepu Szruta i Gincberga

Rachunek ze sklepu żelaznego Szyi Szruta i Moszka Gincberga, ul. J. Piłsudskiego 15, Legionowo 31 lipca 1935 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie. Sklep Szyi Szruta i Moszka Gincberga znajdował się w piętrowej kamienicy znanej jako „Lorkiewiczówka” przy ul. Piłsudskiego 15. Dom ten wybudowano dla Władysława Moczulskiego i jego...

Unikalny ciężarek monetarny

Jednym z najbardziej interesujących zabytków, który będzie prezentowany na wystawie „Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią”, jest niewielki, prostokątny przedmiot wykonany z brązu lub mosiądzu. Został znaleziony w jednym z grobów podczas badań wykopaliskowych, prowadzonych na dawnym cmentarzu parafialnym w Zegrzu. Jest to unikalny ciężarek monetarny, służący do sprawdzania prawidłowej wagi...