Zabytki

Szpila z brązu

Bardzo interesującym zabytkiem pochodzącym z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie CSP jest wykonana z brązu szpila. Jest to egzemplarz nietypowy, z bogato rozbudowaną główką. Tego rodzaju szpile mogły służyć do spinania włosów lub ubioru. Została ona znaleziona w kobiecym grobie (ob. 68A) wraz z brązową zapinką oczkowatą, dwoma brązowymi bransoletami...

Bączki chanukowe i amulet sprzed 1939 r., znalezione na terenie Nieporętu

Bączki chanukowe tzw. drejdle służące do dziecięcej gry hazardowej w czasie żydowskiego święta Chanuka, w której stawką były monety, krążki czekolady w kształcie monet lub cukierki. Na bączkach umieszczano litery nun (נ), gimel (ג), he (ה) i szin (ש), które są pierwszymi literami słów w zdaniu: „Nes gadol haja szam”...

Szklany izolator

Nasz najnowszy eksponat. Szklany izolator energetyczny wyprodukowany w Hucie Szkła „Jabłonna” w Legionowie przed 1935 r. Egzemplarz używany na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Do Muzeum trafił jako dar pana Artura Dudko.

Grot włóczni z otworem w tulejce

W społecznościach kultury przeworskiej włócznia była najważniejszą i najpowszechniejszą bronią wojownika. Poza funkcją militarną mogła mieć również znaczenie symboliczne, rytualne. Być może ich odzwierciedleniem było wykonywane na powierzchni grota zdobienie, sięgające tradycją kultury lateńskiej. Jednym z intrygujących, nie do końca wyjaśnionych i rzadko spotykanych sposobów zdobienia było wycinanie otworów w...

Balon kapitana Zbigniewa Burzyńskiego

Balon SP-ADS „Kościuszko”, na którym Zbigniew Burzyński i Franciszek Hynek po starcie 2 września 1933 r. z Chicago zdobyli po raz pierwszy dla Polski Puchar Gordona Bennetta. Fotografia ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie. Ostatnie miesiące obfitowały w wydarzenia związane z osobą kapitana Zbigniewa Burzyńskiego. Decyzją Rady Miasta Legionowo z...

Wrześniowy orzełek

Orzeł wojskowy wz. 1919 noszony podczas kampanii wrześniowej 1939 r. przez pana Jana Wierkowskiego, – mieszkańca Legionowa. Eksponat ten można zobaczyć na wystawie stałej „Dzieje Legionowa 1877-1990” w pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie przy ul. Mickiewicza 23.