Zabytki

Balon kapitana Zbigniewa Burzyńskiego

Balon SP-ADS „Kościuszko”, na którym Zbigniew Burzyński i Franciszek Hynek po starcie 2 września 1933 r. z Chicago zdobyli po raz pierwszy dla Polski Puchar Gordona Bennetta. Fotografia ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie. Ostatnie miesiące obfitowały w wydarzenia związane z osobą kapitana Zbigniewa Burzyńskiego. Decyzją Rady Miasta Legionowo z...

Wrześniowy orzełek

Orzeł wojskowy wz. 1919 noszony podczas kampanii wrześniowej 1939 r. przez pana Jana Wierkowskiego, – mieszkańca Legionowa. Eksponat ten można zobaczyć na wystawie stałej „Dzieje Legionowa 1877-1990” w pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie przy ul. Mickiewicza 23.

Dokument z Powstania Warszawskiego

Brulion kwatermistrza I Batalionu Legionowo, który w dniach Powstania Warszawskiego prowadził Franciszek Radzimirski „Rafał”. Jest to jeden z nielicznych dokumentów, które powstały w sierpniu 1944 r. w czasie walk powstańczych na terenie Legionowa i dotrwały do dnia dzisiejszego. Przykładowe strony podają informacje na temat zapasów cukru w zasobach I Batalionu....

Bransoleta z brązu

Prezentowana bransoleta stanowiła wyposażenie obiektu 152 odkrytego na cmentarzysku kultury przeworskiej w Legionowie CSP. Została ona wykonana z brązowego drutu i zaopatrzono ją w kuliste zakończenia. Nie wykluczone, że zabytek ten stanowi import z terenów objętych osadnictwem kultury lateńskiej. Przeprowadzone badania antropologiczne wskazują, że w grobie 152 pochowana została kobieta....

Album z fotografiami ilustrującymi szlak bojowy 5. Baonu Saperów 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu gen. Władysława Andersa

W związku z mijającą 75. rocznicą bitwy pod Monte Cassino Pan Sławomir Szklarek przekazał do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie album zawierający kolekcję 310 oryginalnych fotografii ilustrujących szlak bojowy 5. Baonu Saperów 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu gen. Władysława Andersa. Zdjęcia zgromadzone zostały przez ojca darczyńcy p. Tadeusza Szklarka,...

Barometr kapitana Zbigniewa Burzyńskiego

Barometr kapitana Zbigniewa Burzyńskiego podarowany został do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie przez p. inż. Jana Grzebalskiego podczas niedzielnej promocji książki „Kapitan Zbigniew Józef Burzyński (1902-1971)”. Darczyńca jest rodzinnie powiązany z kpt. Burzyńskim. Barometr wyprodukowany został w drugiej połowie XIX w. przez francuską firmę „Naudet & Cie” na potrzeby rynku...