trakt kowieński

Stacja kolejki jabłonowskiej

Kolej w powiecie legionowskim. Zarys historii i ślady przeszłości

„Kolej w powiecie legionowskim. Zarys historii i ślady przeszłości” to tytuł prelekcji dr. Mirosława Pakuły, która odbędzie się 18 marca 2018 r. o godz. 15.00 w Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie. Kolej pojawiła się na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego pod koniec XIX w. Droga Żelazna Nadwiślańska zbudowana w 1877...

Z Jabłonny do St. Petersburga. Historia szosy nr 61

1 października 2017 r. o godz. 15 w filii „Piaski” przy ul. Sybiraków 23 odbędzie się prelekcja dr. Mirosława Jankowiaka pt. „Z Jabłonny do St. Petersburga. Historia szosy nr 61”. Dzieje Legionowa od początku były związane z Koleją Nadwiślańską i Traktem Kowieńskim. To właśnie te dwa szlaki komunikacyjne, kolejowy i...