Z regionalnej półki

Celem cyklu „Z regionalnej półki” jest prześledzenie wydanych dotychczas publikacji podejmujących tematykę związaną z miejscowościami powiatu legionowskiego. Przypomniane zostaną zarówno najstarsze opracowania z lat 90.XX., jak i te nowsze. Przy każdym z prezentowanych wydawnictw znajdzie się krótka charakterystyka, w tym opis jego zawartości.

Słownik biograficzny komendantów zegrzyńskich ośrodków szkolenia kadr łączności 1919−2005

„Słownik biograficzny komendantów zegrzyńskich ośrodków szkolenia kadr łączności 1919−2005” autorstwa Mirosława Pakuły wydany został w 2005 r. przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Znalazły się w nim sylwetki 25 oficerów kierujących zegrzyńskim ośrodkiem szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w okresie ponad 80 lat, którzy na trwałe wpisali się...

Z dziejów rosyjskiego 4. Batalionu Kolejowego (1877–1915)

Publikacja autorstwa Jacka Szczepańskiego pt. „Z dziejów rosyjskiego 4. Batalionu Kolejowego (1877–1915)”, wydana przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks” w 2005 r., poświęcona jest carskiemu oddziałowi, który przez ponad 17 lat kwaterował w podwarszawskiej Jabłonnie (Legionowo). Przybliżając dzieje 4. Batalionu, Autor opracowania sięga do genezy rosyjskich wojsk kolejowych, opisuje sformowanie batalionu i moment...

Z regionalnej półki – „2 Batalion Mostów Kolejowych”

Publikacja autorstwa Piotra Zarzyckiego pt. „2 Batalion Mostów Kolejowych” wydana została w 1994 r. przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks” i jest 45. zeszytem serii „Zarys historii wojennej pułków polskich w Kampanii Wrześniowej”, zapoczątkowanej przez wydawnictwo w 1989 r. Autor opisał początki powstania 2. Pułku Wojsk Kolejowych po 1918 r., dotyczące w...

Powiat legionowski na dawnej pocztówce. Część 3

„Powiat legionowski na dawnej pocztówce. Wydawcy i serie” ukazał się w 2007 r. dzięki Towarzystwu Przyjaciół Legionowa. Jest to trzeci album autorstwa Jacka Szczepańskiego gromadzący najstarsze pocztówki z miejscowości powiatu legionowskiego, pochodzące z własnych zbiorów filokartystycznych autora. Wśród zebranych w nim 54 reprodukcji dawnych kart pocztowych znalazły się niezwykle cenne...

Podkowa z hacelami

Publikacja autorstwa Katarzyny Kuligowskiej pt. „Podkowa z hacelami” została wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa w 2005 r. Jest to zarys dziejów Zakładów Przemysłowych PODKOWA S.A. Legionowo, które uruchomione zostały w Michałowie pod Legionowem na początku lat 30. XX w. Autorka monografii opisuje  losy zakładów, sięgając 1921 r., gdy rozpoczynały one...

Historyczne miejsca, obiekty Zegrza i okolic

Opracowanie Mirosława Pakuły pt. „Historyczne miejsca, obiekty Zegrza i okolic” z 2004 r. należy do wydań okolicznościowych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Autor dokonał w nim przeglądu ciekawych historycznie miejsc oraz obiektów Zegrza i okolic. W pierwszym rozdziale przybliżył dzieje szesnastu z nich znajdujących się  na terenie Zegrza...