Z regionalnej półki

Celem cyklu „Z regionalnej półki” jest prześledzenie wydanych dotychczas publikacji podejmujących tematykę związaną z miejscowościami powiatu legionowskiego. Przypomniane zostaną zarówno najstarsze opracowania z lat 90.XX., jak i te nowsze. Przy każdym z prezentowanych wydawnictw znajdzie się krótka charakterystyka, w tym opis jego zawartości.

Rocznik Legionowski – tom IV

Spis treści tomu IV „Rocznika Legionowskiego”, wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa i Muzeum Historyczne w Legionowie w 2011 r. Rozprawy, studia, artykuły Wawrzyniec Orliński, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie – omówienie dotychczasowych wyników badań Krzysztof Klimaszewski, Najstarsze dzieje Wieliszewa Jacek Szczepański, Wybrane aspekty badań nad grobownictwem wojennym na obszarze okupacji niemieckiej...

Tradycje i współczesność SPWL Zegrze

Publikacja autorstwa Marka Dąbrowskiego „Tradycje i współczesność Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej” wydana została w 2010 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Opracowanie poświęcone jest byłej szkole wojskowej istniejącej w Zegrzu w latach 2004–2010. Funkcjonowała ona na prawach jednostki wojskowej w oparciu o statut...

80 lat Legionovii

Opracowanie 80 lat Legionovii autorstwa Tadeusza Szulca wydane zostało przez Muzeum Historyczne w Legionowie w 2010 r., w 80. rocznicę powstania Klubu Sportowego „Legionovia”. Jego autor związany był z legionowskim Klubem od 1958 r., najpierw przez osiemnaście lat jako piłkarz, potem jako działacz sportowy. Związana z Klubem była także  rodzina...

20 lat samorządu legionowskiego

Inspiracją do powstania opracowania z 2010 r. pt. „20 lat samorządu legionowskiego 1990 – 2010” stały się obchody dwudziestolecia legionowskiego samorządu. Autorka książki Jolanta Załęczny w rozpoczynającym rozdziale „Powstanie odrodzonego samorządu lokalnego” nakreśla rys historyczny władz miasta Legionowa i przypomina pokrótce historię narodzin gminy Legionowo. W kolejnych pięciu rozdziałach przedstawia...

Czas próby… Historia legionowskich Kolumbów

Wydana przez Muzeum Historyczne w Legionowie, książka „Czas próby... Historia legionowskich Kolumbów” autorstwa Bronisławy Romanowskiej-Mazur – Honorowego Obywatela Miasta Legionowo – ukazała się po raz pierwszy w 2010 r. (jej wydanie drugie, poprawione wyszło w 2014 r.). Ponad 500-stronicowy tom podzielony został na pięć części: Wspomnienia, Struktury i wykazy personalne,...

Wandalowie. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie

W lipcu 2008 r. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przy współudziale Muzeum  Historycznego w Legionowie przeprowadził jednotygodniowe badania sondażowe na nowo odkrytym cmentarzysku na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, których celem było określenie jego zasięgu i zabezpieczenie obiektów archeologicznych znajdujących się na powierzchni ziemi. Regularne badania wykopaliskowe Muzeum...